fbpx
Αστρολογικό πρόγραμμα Astroleon Full

Αστρολογικό πρόγραμμα Astroleon Full

Το πακέτο προγραμμάτων Astroleon Full είναι το πλήρες πακέτο της σειράς προγραμμάτων Astroleon και αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για τον επαγγελματία αστρολόγο. Αγοράζοντας κάποιος το πλήρες πακέτο, έχει μία σημαντική έκπτωση σε σχέση με την αγορά κάθε υποπρογράμματος ξεχωριστά.

Παρακάτω ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των υποπρογραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Astroleon Full.

Συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων

Γενέθλιο ωροσκόπιο

Μέσα σε 16-18 σελίδες έχουμε μια ανάλυση, που καλύπτει τα κεφάλαια προσωπικότητα-χαρακτήρας, καριέρα, κέρδη, αισθηματικά, καρμικό, ανάλυση μεσοδιαστημάτων, ερμηνεία όψεων, τελικών κυβερνητών και πλανητών σε έξαρση, ελλείψεων και πλεονασμών σε στοιχεία και ποιότητες, επικαλύψεις οίκων.

Επιπλέον στοιχεία, είναι οι εκλείψεις ήλιου και σελήνης πριν τη γέννηση, οι μέρες κυοφορίας, τα έτη σταθμοί, ενώ αν δεν έχουμε γνωστή ώρα γέννησης, το πρόγραμμα βγάζει αυτόματα με τρεις τρόπους πιθανό ωροσκόπο. Στην πρώτη σελίδα βγαίνει ο αστρολογικός χάρτης αλλά και το γράφημα του ζωδίου, είτε σε κλασική μορφή είτε σε μορφή γραμματοσήμου. Επίσης ανάλυση δεκαημέρου, πίνακας όψεων αλλά και όψεις πλανητών με απλανείς αστέρες.

Ως σύστημα οικοθεσίας έχει Placidus ή Koch, ή ίσων οίκων για ηλιακό. Ακόμα το πρόγραμμα μπορεί να δουλέψει και για δίδυμα, με διαφοροποίηση πρώτου από δεύτερο διδυμότοκο. Τα κείμενα των αναλύσεων βγαίνουν ανάλογα με το φύλο του πελάτη, ώστε να είναι πιο προσωπικά. Ως προς το σύστημα υπολογισμού, με επιλογή του πελάτη μπορεί να επιλεγεί τόσο το τροπικό, όσο και το αστρικό. Η επιλογή αυτή υπάρχει σε όλα τα προγράμματα. Δηλαδή με την ενημέρωση μιας παραμέτρου, μπορεί σε όλα τα προγράμματα, να εμφανίζεται ερώτηση και να επιλέγεις το σύστημα υπολογισμού, ή να μη σε ρωτάει ποτέ, αν δεν ενδιαφέρεσαι.

Παιδικό ωροσκόπιο

Το παιδικό ωροσκόπιο έχει στοιχεία του γενεθλίου ωροσκοπίου, αλλά και του προγράμματος υγείας που θα δούμε παρακάτω, αλλά απευθύνεται στους γονείς, για να έχουν μια εικόνα για το παιδί και να κάνουν τις καλύτερες επιλογές γι αυτό.

Πρόγραμμα υγείας, είτε γενέθλιο ή προοδευμένο

Σε 6 – 8 σελίδες, έχουμε στοιχεία που αφορούν την υγεία, από τους αντίστοιχους οίκους, αρμονικές, με προτροπές μέχρι και δίαιτα.

Κινέζικο ωροσκόπιο

Σε τρεις-τέσσερες σελίδες έχουμε μια γενική ανάλυση για το κινέζικο ζώδιο το ατόμου, το συνδυασμό κινέζικου-δυτικού, αισθηματικές υποθέσεις, επαγγελματικές, οικογενειακές υποθέσεις, ενώ ενσωματώνονται στην ανάλυση γραφήματα κινέζικου και δυτικού ζωδίου, αλλά μπορούμε να δώσουμε και στοιχεία γέννησης των ατόμων του περίγυρου, και να πάρουμε και γι αυτούς τα κινέζικα ζώδιά τους, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ανάλυση.

Γενέθλιο και προοδευμένο χρώμα πλανητών

Είναι μια επιλογή, που μας δίνει στην οθόνη είτε ως γενέθλιους ή προοδευμένους για κάποιο έτος, ανάλογα με την τοποθέτησή τους, ποιοι πλανήτες ή βασικοί οίκοι ήταν καλοί οι κακοί.

Ανάλυση κλήρων

Από τους 60 περίπου κλήρους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, δίνεται ερμηνεία εκείνων που είναι έντονα σημαδεμένοι, είτε καλά είτε κακά. Το πρόγραμμα δουλεύει είτε γενέθλια, είτε προοδευμένα.

Θέσεις πλανητών σε ημερομηνίες

Εδώ αντιστοιχίζουμε τις θέσεις πλανητών και οίκων στις αντίστοιχες ημερομηνίες του έτους, επειδή οι ημερομηνίες αυτές κάποτε δίνουν γεγονότα. Τέτοια αντιστοίχιση γίνεται και στα μεσοδιαστήματα (είτε στα πλαίσια του γενέθλιου, είτε των προόδων).

Όλα τα παραπάνω είχαν σχέση με τις γενέθλιες αναλύσεις.

Στον τομέα των προβλέψεων, έχουμε:

Αναλυτικές προβλέψεις

Το πρόγραμμα βασίζεται σε διελεύσεις από πλανητικές θέσεις ή οικοθεσία. Γίνεται κεφαλαιοποίηση των προβλέψεων, στο πρώτο κεφάλαιο λαμβάνονται οι αργοί πλανήτες, σε ποιον οίκο πέφτουν κατά την έναρξη του εξεταζόμενου διαστήματος, σε ποιους οίκους προχωρούν στη συνέχεια, ποιες όψεις σχηματίζουν και σε ποια διαστήματα, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε παρόμοιες αναλύσεις για τους γρήγορες πλανήτες. Οι ανοχές είναι οι κανονικές, ενώ υπάρχει και άλλη επιλογή, όμοια, αλλά με ανοχή μιας μοίρας, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια.

Προβλέψεις ημέρας

Με συνοπτικό τρόπο και σύντομα, δίνονται τηλεγραφικά σε ερμηνεία μιας-δύο γραμμών για κάθε όψη, οι προβλέψεις ημέρας.

Προβλέψεις ανά τομέα

Εδώ έχουμε ελεύθερο κείμενο με επιλογές ενός ή περισσοτέρων τομέων από οικονομικά, αισθηματικά,  εργασία, επαγγελματικά, ερωτικά για διάστημα από μερικές μέρες έως ένα τρίμηνο, ανάλογα με τους πλανήτες που υπάρχουν σε κάθε οίκο, τις όψεις που σχηματίζουν, τους κυβερνήτες των οίκων αυτών, πού βρίσκονται, πότε αλλάζουν οίκο, πότε γίνονται ανάδρομοι  κ.λπ.

Προοδευτικό ωροσκόπιο

Με δύο συστήματα, πρωτεύον και δευτερεύον, έχουμε ανάλυση για κάποιο έτος, αλλά και για κάθε μήνα, όποιον έχει κάποια πρόβλεψη. Επίσης έχουμε και ανάλυση προοδευμένων μεσοδιαστημάτων, με ερμηνεία και αντιστοίχηση σε ημερομηνίες και επισήμανση σε ποια μοίρα πέφτουν περισσότερα μεσοδιαστήματα.

Σήμερα μπορούμε

Εδώ έχουμε γενικές (όχι ατομικές προβλέψεις) από τη θέση της Σελήνης σε δεκανό ζωδίου, βάσει των ελληνιστών αστρονόμων.

Πλανήτες σε οικοθεσία πελάτη

Μια ενδιαφέρουσα επιλογή, όπου βλέπουμε τους πλανήτες να κινούνται (animation) στην οικοθεσία κάποιου πελάτη, με βήμα ώρας, ημέρας, μήνα κ.λπ.) με τις όψεις που σχηματίζουν μεταξύ τους, ή με τους γενέθλιους.

Αισθηματική συναστρία

Μέσα σε 12 έως 16 σελίδες, έχουμε ανάλυση για γενέθλια αισθηματικά του/της πελάτη/πελάτισσας, σύγκριση γενεθλίων στοιχείων των δύο ατόμων της συναστρίας, ανάλυση γενεθλίων του ενός  με προοδευμένους του άλλου και αντίστροφα, με χάρτη και πίνακες αμοιβαίων όψεων και την «πτώση» των πλανητών του ενός στην οικοθεσία του άλλου και αντίστροφα.

Επαγγελματική συναστρία

Παρόμοια ανάλυση δύο συνεταίρων ή συνεργατών, με διαφορετικά όμως δεδομένα, αφού άλλοι είναι οι τομείς ενδιαφέροντος σε μια επαγγελματική συναστρία από την αισθηματική.

Ημεροδρόμιο

Σε μορφή γραφήματος  έχουμε μια ένδειξη για το αν μια μέρα είναι πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη, ήτοι εύκολη, ουδέτερη  ή δύσκολη, ανάλογα με τις όψεις που σχηματίζουν εκείνη τη μέρα οι πλανήτες με τους γενέθλιους πλανήτες του πελάτη.

Ημεροδρόμιο υγείας

Σε μορφή γραφήματος πάλι, έχουμε για κάποιο διάστημα ενδείξεις για γενική διάθεση, κίνδυνο ατυχήματος, κίνδυνο αύξησης βάρους, κατάλληλες μέρες για έναρξη δίαιτας, καταθλιπτικές ημέρες, ημέρες που πρέπει να αποφεύγεται εγχείριση, ή μέρες κατάλληλες για εγχείρηση και για τις γυναίκες «γόνιμες μέρες».

Ημεροδρόμιο ομάδων

Όπως έχουμε την παραπάνω επιλογή του γενικού ημεροδρομίου, έχω φτιάξει υπομενού, να κρατούμε στοιχεία για ημέρες (καλές, ουδέτερες και άσχημες) κάποιων ατόμων π.χ. προπονητών των ομάδων μιας διοργάνωσης, ώστε να δούμε σε συγκεκριμένη ημέρα ποιος είναι πράσινος και ποιος κόκκινος. Ειδικά για όποιων παίζει στοίχημα, είναι μια επιπλέον ένδειξη. Θέλει βεβαίως συνεχή ενημέρωση, αλλά μας δίνει στοιχεία.

Αριθμολογία

Εδώ δεν έχουμε αστρολογικές αλλά καθαρά αριθμολογικές αναλύσεις, βάσει της πυθαγόρειας θεωρίας, τόσο ως αριθμολογική ανάλυση (αριθμό ψυχής, προσωπικότητας, ελλείψεις, προσωπικό αριθμό, παρόντα και επόμενο αριθμολογικό κύκλο) , όσο και ως απαντήσεις σε 15 ερωτήματα (αν συμφέρει μια συνεργασία, κάποιος γάμος κλπ).

Όνειρα

Ένας συνδυασμός ονειροκρίτη και για το αν το όνειρο που είδαμε συγκεκριμένη μέρα θα επαληθευτεί ή όχι και αν ναι σε πόσες μέρες, βάσει της θεωρίας του Πτολεμαίου και του Ηφαιστίωνα.

Βιορυθμοί σε οθόνη και εκτύπωση

Εμφάνιση ή εκτύπωση των βασικών βιορυθμικών κύκλων (σωματικού, διανοητικού και συναισθηματικού).

Αριθμοί τζόκερ

Παραγωγή τυχαίων αριθμών για τζόκερ.

Πέραν των προγραμμάτων αυτών, υπάρχουν και όλα τα βοηθητικά προγράμματα για χειρισμό πελατών, εμφάνιση προσθήκη πόλεων, online οδηγίες.

Έχετε απορία για κάποιο πρόγραμμα από τα παραπάνω ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες;

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!