fbpx

Περί αστρολογίας

Μέθοδοι προβλέψεων

Μέθοδοι προβλέψεων

Μέθοδοι προβλέψεων

Η αστρολογία για να ανταποκριθεί στην έντονη επιθυμία του ανθρώπου για γνώση των μελλούμενων, έχει διάφορους τρόπους πρόγνωσης και κάθε αστρολόγος χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους από αυτούς, τους οποίους ο ίδιος πιστεύει ή με πρακτική έχει πεισθεί ότι δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσω να καταγράψω τους τρόπους αυτούς όσο πιο απλά μπορώ και ο καθένας φυσικά επιλέγει αυτόν που ίδιος θεωρεί καταλληλότερο.

Διελεύσεις (τράνζιτ): Στις διελεύσεις ή τράνζιτ, εξετάζουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως κινούνται οι πλανήτες, τι γωνίες (όψεις) σχηματίζουν με τις γενέθλιες θέσεις των πλανητών κάποιου ατόμου, τις ακμές οίκων, τους δεσμούς (κόμβους) Σελήνης κ.λ.π., πότε αυτές είναι ακριβείς και πότε είναι στις επιτρεπτές ανοχές, ανάλογα με τη βαρύτητα των πλανητών. Είναι μέθοδος που μας δίνει ακριβείς ημερομηνίες για κάθε όψη και μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη ημερομηνία έναρξης της όψης, κορύφωσής της (ακριβής) και τέλους της, όταν δηλαδή ο διελαύνων πλανήτης απομακρυνθεί από το όριο ανοχής.

Η ερμηνεία της κάθε συγκεκριμένης όψης είναι ξεκάθαρη. Όμως έχουμε και τόσα άλλα στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίσουμε, όπως ταυτόχρονες όψεις που σχηματίζει ο συγκεκριμένος πλανήτης ή και οι άλλοι, η θέση που βρίσκεται όταν σχηματίζει την όψη (το ζώδιο, τον οίκο, αν είναι σε έξαρση, πτώση κ.λ.π) αλλά και η κατάσταση του γενέθλιου πλανήτη και όλα αυτά μπορεί είτε να ακυρώνουν την πρόγνωση, είτε να μεταβάλουν την έντασή της. Παρ’ όλα αυτά η όψη συμβαίνει κι αν δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες αντίθετοι, θα δώσει το αποτέλεσμά της. Προσωπικά το πρώτο πρόγραμμα πρόβλεψης που έφτιαξα (1987) με την καθοδήγηση της καλής αστρολόγου Μάρως Μπιζάνη, ήταν το πρόγραμμα διελεύσεων. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα το βελτίωσα τόσο ώστε να γίνει πολύ χρηστικό και ευέλικτο, αλλά πιστεύω ότι μας δίνει προβλέψεις σωστές.

Εκτός από το πρόγραμμα αυτό, προσωπικά χρησιμοποιώ και animation δηλαδή στο πρόγραμμα του αστρολογικού χάρτη, βάζω τους πλανήτες να κινούνται πάνω σε ένα ωροσκόπιο με βήμα ημέρας, εβδομάδος, μηνός κ.λ.π. και έχω σε γραφική μορφή τα καλά ή κακά διαστήματα για κάποιον. Επειδή όταν βλέπω ότι σχηματίζονται πολλές ευνοϊκές όψεις και μάλιστα σε γωνιακούς οίκους του ατόμου που εξετάζουμε, δεν μπορεί παρά να «δουλέψει» η πρόγνωση.

Πρόοδοι ή εξελιγμένος χάρτης: Ένας άλλος τρόπος πρόβλεψης, είναι η μέθοδος των προόδων. Η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι η πρώτη ημέρα της ζωής, μας δίνει ιδέα για το πώς θα είναι ο πρώτος χρόνος της ζωής μας. Η δεύτερη μέρα για το δεύτερο χρόνο κ.ο.κ. Έτσι συγκρίνουμε πάντοτε τις προοδευμένες θέσεις πλανητών για κάποιο έτος, με τις γενέθλιες πλανητικές θέσεις. Από τη σύγκριση των πλανητών αυτών, παίρνουμε ενδείξεις που αφορούν όλο τον εξεταζόμενο χρόνο.

Επειδή όμως η Σελήνη κινείται γρηγορότερα και διανύει μεγάλο ημερήσιο τόξο, διαιρούμε την ημερήσια κίνηση σε 12 τμήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούμε σε ένα μήνα του έτους προόδου κι έτσι έχουμε από την προοδευμένη Σελήνη, ενδείξεις για συγκεκριμένους μήνες. Υπάρχουν δε δύο τρόποι για να βγάλουμε προοδευτική πρόγνωση. Η μέθοδος του ηλιακού τόξου, ή έτος-μοίρα και η μέθοδος μία ημέρα = ένα έτος, ή δευτερεύουσα μέθοδος (secondary). Ας εξετάσουμε μία-μία τις μεθόδους.

Ηλιακό τόξο ή μοίρα αντί έτους: Με τη μέθοδο αυτή για να βρούμε την προοδευμένη θέση κάθε πλανήτη για ένα έτος π.χ. το εικοστό έτος της ζωής του ατόμου, προσθέτουμε στις γενέθλιες θέσεις των πλανητών, τόσες μοίρες, όσες διανύει ο Ήλιος σε ισάριθμες ημέρες. Επειδή δε ο Ήλιος κινείται περίπου μία μοίρα την ημέρα, γι’ αυτό επικράτησε και ο όρος έτος-μοίρα. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι μικρότερο το τόξο, αφού τις 360 μοίρες ο Ήλιος τις διανύει σε 365 ημέρες και περίπου έξη ώρες.

Και πάλι επειδή οι πλανητικές τροχιές είναι ελλειπτικές και οι τύποι κίνησης των πλανητών βασίζονται στην διάνυση ίσων τόξων, οι πλανήτες κινούνται ταχύτερα όταν βρίσκονται στο περιήλιό τους και αργότερα όταν βρίσκονται στο αφήλιό τους, αλλά απλοποιώντας, τουλάχιστον για τον Ήλιο λέμε ότι κάθε μέρα διανύει περίπου μοίρα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι οι θέσεις των προοδευμένων πλανητών βρίσκεται αν σε κάθε πλανήτη, προστεθούν τόσες μοίρες, όσες και στον Ήλιο. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μετατόπιση του πλανητικού σχήματος, μέσα στην οικοθεσία του ατόμου.

Η μέθοδος της ημέρας αντί έτους (secondary ή δευτερεύουσα μέθοδος), βασίζεται πάλι στη θεωρία ότι οι θέσεις των πλανητών την ίδια ώρα μία μέρα μετά τη γέννηση, δείχνουν τις τάσεις για το δεύτερο έτος της ζωής του ατόμου, της εικοστής ημέρας μετά τη γέννηση δείχνει τις τάσεις για το εικοστό έτος κ.λ.π. Έτσι για να βρούμε τις πλανητικές θέσεις που αντιστοιχούν σε κάποιο έτος, υπολογίζουμε την ηλικία του ατόμου για το συγκεκριμένο έτος, βρίσκουμε τις πλανητικές θέσεις που αντιστοιχούν στην ίδια ώρα γέννησης για τόσες ημέρες μετά τη γέννηση, όσα τα έτη του ατόμου και συγκρίνουμε πλανητικές θέσεις.

Πάντα συγκρίνουμε προοδευμένες με γενέθλιες θέσεις, αλλά στο δευτερεύον σύστημα, έχουμε και μετατόπιση οικοθεσίας και διαφοροποίηση των πλανητικών συσχετισμών, αφού οι γρήγοροι πλανήτες προχωρούν πολύ, ενώ οι αργοί λιγότερο. Ποιο από τα δύο συστήματα είναι καλύτερο, δεν μπορώ να πω. Και τα δύο δουλεύουν. Είναι θέμα του καθενός να πειραματισθεί.Εκείνο δε που είναι συναρπαστικό, όπως και παραπάνω έχω γράψει, είναι το animation, ο περίπατος των προοδευμένων πλανητών, στο γενέθλιο ωροσκόπιο. Αν πειραματισθείτε, θα δείτε πράγματα εκπληκτικά.

Μέθοδος ηλιακής επιστροφής: Η μέθοδος αυτή της πρόβλεψης, βασίζεται στη θεωρία, ότι όταν ο Ήλιος διανύσει μία πλήρη περιστροφή και επανέλθει στην ακριβή γενέθλια θέση του, κλείνει το πρώτο έτος της ζωής και ο πλανητικός χάρτης εκείνης της στιγμής, δείχνει πώς θα πορευθεί το άτομο τον επόμενο χρόνο. Και στο εξής, βγάζοντας ένα χάρτη της στιγμής της ηλιακής επιστροφής σε κάθε γενέθλια, έχουμε ένα χάρτη καθρέφτη για το επόμενο έτος. Ο χάρτης αυτός ερμηνεύεται περίπου σαν τον γενέθλιο. Μόνο που οι πιθανές προβλέψεις, δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία για το πότε θα συμβούν μέσα στο έτος. Κι επειδή ο χάρτης ερμηνεύεται σε σχέση και με το γενέθλιο χάρτη, από την αρχαιότητα έπεσε πολλή συζήτηση για το κύρος ενός τέτοιου χάρτη, επειδή μπορεί ο χάρτης της ηλιακής επιστροφής να δείχνει πράγματα αντίθετα από το γενέθλιο χάρτη.

Διαβάζοντας το βιβλίο του Απομασάρ, στα σχετικά κεφάλαια, βλέπω ότι καταγράφονται οι αντίθετες απόψεις και επιχειρήματα, τασσόμενος πάντα υπέρ του χάρτη της ηλιακής επιστροφής, τον οποίο όχι μόνο στην Ελληνιστική αστρολογία, αλλά και στην περσική και Ινδική δέχονταν. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι το πότε ακριβώς συμβαίνει η ηλιακή επιστροφή. Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης κάποιου αλλά και τον χρόνο της ηλιακής επιστροφής, η επιστροφή του Ήλιου στη γενέθλια θέση του, μπορεί να γίνει και την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα των γενεθλίων του.

Προσωπικά, από τις παραπάνω μεθόδους πρόβλεψης, εκείνο που μας δίνει περισσότερο ακριβείς ενδείξεις, είναι το σύστημα των διελεύσεων, χωρίς να παραγνωρίζω την αξία των άλλων μεθόδων. Στο κάτω-κάτω, ο καθένας, μπορεί να πειραματίζεται και να επιλέγει το κατάλληλο σύστημα, που ο ίδιος προκρίνει. Επειδή όμως και στις διελεύσεις, την ίδια μέρα συμβαίνουν ταυτόχρονα περισσότερες ευνοϊκές ή δυσμενείς όψεις, έχω βρει ένα τρόπο να παρουσιάζω με το πρόγραμμα των τυχερών και μη ημερών, γραφικά κάθε μέρα, ώστε αν υπερτερούν οι ευνοϊκές όψεις των πλανητών της ημέρας με τους γενέθλιους του ατόμου, να χρωματίζω την ημέρα πράσινη, επομένως ευνοϊκή γενικώς, αν υπερτερούν οι δυσμενείς τη χρωματίζω κόκκινη. Δεν σημαίνει ότι αν οι μέρες κάποιου είναι πράσινες θα κερδίζει κάθε μέρα το λαχείο, αλλά το σύστημα δουλεύει.

Σε πράσινες ημέρες και τα προβλήματα που ανακύπτουν επιλύονται, ενώ σε κόκκινες, δεν προλαβαίνεις να κλείνεις τρύπες. Και εν κατακλείδι, όποια μέθοδο πρόβλεψης κι αν επιλέξουμε, δεν σημαίνει ότι αν οι προβλέψεις είναι άσχημες θα κλειστούμε στο σπίτι. Καλά είναι να τις συμβουλευόμαστε και ενδεχομένως να προγραμματίζομε, αλλά όταν και αν πρέπει να γίνει κάτι, θα γίνει. Όταν ο Πολυδάμας είπε στον Έκτορα να μην βγει να υπερασπιστεί την Τροία, επειδή οι οιωνοί δεν ήσαν καλοί, εκείνος απάντησε αυτό που τον έκανε αθάνατο :

ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ